Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student AYFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 4 Weeks
Needs Core Membership
Statistics 15 Deviations 305 Comments 1,182 Pageviews
×

Newest Deviations

Favourites

Groups

Donate

Halivi has started a donation pool!
217 / 12,000
Donate for me if you like~~

You must be logged in to donate.
:iconjunenaoo:

Activity


/Nực/
Trước mặt mình: Nhỏ đó đáng ghét thật! Giả tạo
Và khi dell có mình: Cậu Design đẹp quá, hâm mộ thật!!
/Nực vãi/
bạn nào coi sofia the first mà thích amber như mềnh không? 'v'
Mai kiểm tra.. Ats nên làm gì?? ;;v;;
Bài thác thì 5 trang không học nổi, bài hoa mai thì kha khá.. nên làm gì đây ;;v;; bài thác chắc chắn cao điểm hơn ...
Tao nói đo đường dell đau đâu :))))
Không làm gì được thôi :)))
Tại sao trước khi người ta biết thì lại off? Hơi ích kỷ rồi, Ats buồn lắm mà? Nè...

Comments


Add a Comment:
 
:iconchikae-cucheo:
chikae-cucheo Featured By Owner Feb 18, 2017  New Deviant Student Interface Designer
 Có còn nhớ vụ render hem, t lười bome's đi ấy , nếu m đòi thì t sẽ cut nhanh hem thì đợi hết tuần sau ná
Reply
(1 Reply)
:iconkurumi-shiki:
Kurumi-Shiki Featured By Owner Feb 18, 2017  Student Interface Designer
- Qua AY cute <3
Reply
(1 Reply)
:iconkurumi-shiki:
Kurumi-Shiki Featured By Owner Feb 17, 2017  Student Interface Designer
- Qua AY
Reply
(1 Reply)
:iconkurumi-shiki:
Kurumi-Shiki Featured By Owner Feb 16, 2017  Student Interface Designer
- Tớ qua :v
- Có còn nhớ vụ render?
Reply
(1 Reply)
:iconjm-houta:
JM-Houta Featured By Owner Feb 15, 2017  Student Interface Designer
- Ứ ư.. Cho mình làm quen được? ;;;
Reply
(1 Reply)
Add a Comment: